Monday, 12 March 2012

عکس هایی از گردهمایی Arvut


عکس هایی از گردهمایی اروت (تعهد متقابل) ۶-۸ دسامبر ۲۰۱۱

بیش از ۱۰۰۰۰ نفر از دوستان کبالیست از سرتاسر جهان در این گردهمایی شرکت داشتند:
دانش کبالا شیوه یگانه و بی همتایی است که در باره من و شما و درباره همه ما سخن می گوید و با هیچ مفهوم تجریدی و نظری سروکار ندارد و فقط همراه با شیوه و روش خلقت ما و چگونگی عملکرد ما در سطوح بالاتر وجود و هستی است. 


کار درونی ما این است که حواس و قلب مان را برای درک جهان معنوی متمرکز کنیم. مثل یک گیرنده امواج رادیویی که با دکمه ای که به آرامی تنظیم می شود، امواج را دریافت می کند.  در نتیجه فرد خود را توسط عملی به نام "قصد" ، چنان تنظیم می کند تا هر چه بیشتر در راستای فرکانس معنویت قرار گیرد. تا زمانی که ابعاد جدیدی به طور ناگهانی باز می شوند و جهان معنوی ظاهر می شود.


پرسش: درسالهای اخیر مخابرات و وسائل ارتباط جمعی درافکار مردم تاثیر بسیاری گذاشته است. تراکم و حجم اطلاعات به حدی است که انسان از درک و هضم آن، گاه عاجز مانده و آنها به نظر بیمار گونه و ناصحیح جلوه می نماید.

پاسخ راو لایتمن: تنها آموزش و تربیت می تواند جوابگوی این مسئله باشد. ما همگی مجبوریم در واقعیت کنونی عمل کنیم ولی بدون آن که سعی به تغییر دادن آن را داشته باشیم بلکه باید خود انسان را اصلاح کنیم.

طبق علم کبالا، برای مثال اگر امکان داشت با اضافه کردن یک قرص در آب نوشیدنی سراسری شهر، قادر به باز کردن افکار انسان ها شویم، و از اگوایسم آنها جلوگیری نموده و همه را به افرادی نیکوکار تبدیل کنیم، حتی دراین جا نیز انجام این کار ممنوع خواهد بود. زیرا اصلاح انسان می بایست با "آگاهی" و شناخت صورت گیرد. 
می بایست در انسان بتدریج ، مهم بودن و ضرورت مسئله "اصلاح صفات" را کاشت. انسان شخصا می بایست به این نتیجه برسد و معنای اگوایسم و آنچه از آن حاصل می گردد را کشف و درک نماید.


طبیعت، درک و کشف صفات را بما فرا می دهد. طبیعت از روی عمد، صفات منفی و متناقض با خود را در ما کاشته است، تا در این وضعیت متنافض، به ضرورت اصلاح آنها پی ببریم و خود را به مرحله والاتری برسانیم.

بگفته زوهر "تمام عوالم چه بالا و چه پائین در درون آدمی است". زیرا انسان بخش جدا ناپذیر از این کهکشان بی انتها است. بنابراین کبالا راه شناخت پر رمز و راز انسان و منشاً آفرینش است و عشق و شناخت و آگاهی یافتن بر اسرار هستی از روزگاران دیرین با انسان همراه و همزاد بوده است.
No comments:

Post a Comment