Tuesday, 5 June 2012

بخشی از درس شماره 6 کنگره کبالا در تورونتو - کانادا 2011


 "به غیر از او کسی نیست"

ما باید همیشه یک امر را به خاطر داشته باشیم: تنها یک دلیل و یک قدرت وجود دارد که بر روی ما عمل نموده و ما را اداره می کند. جریان پیشرفت در زندگی آغاز و پایان دارد و در این جریان ما بسوی پیشرفت هدایت می شویم. بر روی این قدرت هیچ کس نمی تواند اثر نموده یا حواسش را پرت کند یا آن را تغییر دهد. این قدرت، قدرت مطلق است.

تنها عملی که ما می توانیم انجام دهیم آن است که خودمان را تغییر دهیم و به بهترین وجه و با لذت فراوان، به صفت بخشش و عشق پاک این قدرت دست یابیم و به حدی خود را با این قدرت تطبیق دهیم که کاملا با آن همانند شویم. پس از آن قادر به درک و احساس این قدرت خواهیم بود و همراه با آن و باهماهنگی، همانندی و هم شکلی همراه با آن، عمل خواهیم نمود یعنی به پیوند با او نائل خواهیم گشت. پس از آن، آنچه را که برایمان تعیین نموده و بر ما می گذرد و خواهد گذشت را قبول خواهیم کرد و با همکاری کامل با این قدرت والا آن را انجام خواهیم داد. 

هیچ تسلطی به غیر از تسلط این قدرت وجود ندارد و این تنها ریشۀ وجود ما می باشد.

بخشی از درس شماره 6 کنگره کبالا در تورونتو - کانادا

 
(برای فهمیدن این متن کوتاه از راو لایتمن مناسب است که چند سوال ساده از خودمان بپرسیم

۱. آیا دنیایی که در ان زندگی می کنیم وجود دارد؟ (اگر بله)
۲. دنیا چرا و چگونه به وجود آمده است؟
۳. برای چه اینگونه به وجود آمده است؟ بعد چه باید بشود؟

این سوال ها را بدون تعارف و با نهایت جدیت تان از خود بپرسید و تا به جوابی که کاملا ذهن و قلب شما را ارضاء نکرده نرسیده اید همچنان بر کنجکاوی بر حق خود استوار باشید.)


No comments:

Post a Comment