Tuesday, 5 June 2012

آینده نزدیک


آینده نزدیک

پرسش: پول رفته رفته قدرتش را از دست می دهد. آیا برای بقای بشریت مجبور خواهیم شد که به کشاورزی برگردیم؟

پاسخ راو لایتمن: من این چنین تصور نمی کنم. من آینده را به این صورت می بینم: همه مردم فقط چند ساعت در روز برای رفاه جامعه فعالیت می کنند برخی به کشاورزی و برخی در کارخانه ها و در همان رشته هایی که تا به حال به آنها مشغول بودند ادامه به کار می دهند. همانطور که حکیم بزرگ به نام "رامبام" گفته اند: "دنیا طبق معمول می چرخد". این ما هستیم که جهت و نیت اعمالمان را تغییر می دهیم و خواهیم دید که چه اعمالی را نباید انجام دهیم زیرا مضر می باشند، چه اعمالی را تا میزان خاصی باید انجام دهیم و چه اعمالی را کاملا تغییر دهیم.

بدون شک در کارخانه ها، بانک ها، تجارت و سایر مشاغل تغییر بسیاری رخ داده خواهد شد ولی به هرصورت هرکس به کاری اشتغال خواهد داشت که برای نفع و بهبود کلی جامعه باشد. ما همگی به جامعه متوازنی خواهیم رسید که در آن هیچ فردی بیشتر از آنچه لازمه زندگی راحت، ساده و معمولی است احتیاج نخواهد داشت

در خلاصه، جامعه ما به یک خانواده بزرگی که استفاده متعادل و متوازن انجام می دهد تبدیل خواهد شد. هر فرد حداکثر قدرت خود را برای سعادت و رفاه بشریت به خرج خواهد داد و به میزان نیاز خود از آن دریافت خواهد نمود.

علاوه بر آن هر کس تغییر کرده و می اموزد چگونه هر چه بیشتر به دیگران و به سیستم کلی بپیوندد زیرا فقط به این صورت هر یک از ما در درون این ارتباط، روح کلی را که به روح خود شخص تبدیل می شود خواهد یافت، مانند تک سلولی که تمام اطلاعات و احساساتی را که در بدن کلی وجود دارد به دست می آورد.
  
ما باید به موقعیتی برسیم که در آن هر یک از ما این روح کلی را بدست آورد و به این صورت به پایان اصلاح خود برسیم و با همکاری باهم با روح کلی یکی شویم. به این صورت احساس خودخواهانه خود را از دست داده و به موقعیت دنیای بی پایان بازخواهیم گشت.

فعلا در موقعیت کنونی از زندگی عادیخانواده، محیط کار (برای رسیدن به این جامعه متعادل فقط یک راه وجود دارد: تاثیر محیطیعنی قرار دادن خودمان در محیط مناسب برای پیشرفت(.

به این صورت انسان فقط به آنچه احتیاج دارد اکتفا می کند و بیشتر از آن چیزی نمی خواهد زیرا از این نوع زندگی بی دردسر لذت می برد. با نیت صحیح, نور الهی به ما قدرت می دهد و ما را در مرحله ای قرار می دهد که هریک از دیگران حمایت و پشتیبانی کنیم

در واقع این نحوه پیشرفت ما است و حتما باید هر چه زودتر به آن برسیم. به همین دلیل می بینیم که دنیا به سرعت در حال تغییر است و در طول چند سال آینده همه چیز به قدری تغییر خواهد کرد که هنگامی که به گذشته نگاه بیاندازیم باور نخواهیم کرد که چگونه قبلا به این صورت زندگی می کردیم!  

بخشی از درس شماره یک در کنگره کبالا در تورونتو- کانادا 16.09.2011

No comments:

Post a comment