Tuesday, 5 June 2012


مهمترین بازیچۀ زندگیکتاب زوهر، کتاب خاصی محسوب می شود و همه معتقدند که در لابلای اوراق آن  اسرار بسیاری نهفته شده و دارای قدرت خاص و کیفیت ویژه ای است. بنابراین هنگام خواندن یا شنیدن متن زوهر، هر یک از ما، باید سعی کنیم که به مهمترین چیزی که کتاب می تواند به همراه بیاورد بیندیشیم. ولی می توانیم  فقط  یک چیز را از آن درخواست کنیم و نه بیشتر.      

برای مثال، شما فرزندتان را به فروشگاه اسباب بازی می برید و به او می گویید: "فقط یک اسباب بازی را انتخاب کن" و می بیند چگونه چشمانش به هرسو می چرخند و او به هر طرف رو می کند و با سردرگمی هربار اسباب بازی دیگری را در دست می گیرد و می گوید: "این را می خوام، نه اون یکی را، نه همین یکی را".

بنابراین اگر زوهر می تواند مهمترین، دلخواه ترین و بهترین چیز را در فروشگاهی که واردش شده اید به شما عرضه نماید، سعی کنید فقط به چیزی که واقعا برایتان و برای زندگیتان مهم است بیندیشید و در بین زنجیرۀ افکار، در عاقبت، به آنچه واقعا پرارزش است خواهید رسید.

بخشی از درس زوهر: 21.10.11

نور مراحل آینده

به منظور آن که ما را برای گام برداشتن به موقعیت پیشرفته تری بیدار کنند، نور از مراحل دور و والا شروع به درخشیدن می کند و بر ما می تابد. به مانند آن که به کودکی از راه بسیار دور یک  بستنی را نشان دهند اما این امر باعث شادی بچه کوچک نمی شود بلکه برعکس، او احساس سختی می کند زیرا به خوردن بستی تحریک شده ولی به آن دسترسی ندارد. 

به همین نحو نیز ما. با تابش نور ما مشتاق به پیشرفت می شویم و به نظرمان می رسد که موقعیت کنونی ما خوب نیست و آرزومند رسیدن به موقعیت بهتری می شویم و به این صورت پیشرفت می کنیم.

هر بار که مرحله روحانی والاتر و پیشرفته تری پدیدار می شود احساس ناخوشایندی نیز در درونمان ایجاد می شوند. کودک کوچک مطمئن است که اگر بستنی را به دست بیاورد احساس لذت و شادمانی خواهد نمود ولی برای ما مرحله بالاتر اصلا روشن نیست زیرا موقعیت فعلی ما کاملا متضاد با حالت معنوی است و این وضع در درون ما به صورت پستی و موقعیتی ناگوار احساس می شود. بنابراین برای حمایت بیشتر، ما به وسیله ای احتیاج داریم مانند آموزش و گروهی که بتوانیم بر آن تکیه کنیم و از طریق آن قانع شویم (مترجم: بفهمیم که این لازمه و قسمتی از جریان پیشرفت است) که آینده روشنی در پیش داریم و این نور آینده است که بر ما می درخشد.

بخشی از درس کتاب زوهر -  26.10.2011No comments:

Post a comment