Tuesday, 5 June 2012


تعهد متقابل هدیه ای ارزشمند

سوال: می توانیم تعهد متقابل(Mutual Guarantee)  را به عنوان تضمین امنیت به مردم ارائه کنیم؟

پاسخ: شاید بله. اگر به ارتباط مستقیم و قابل درکی دست یافتید که تعهد متقابل را با امنیت برابر کند، فرصتی دارید که از جامعه بخواهید با دوستی متقابل، در قالب یک روح، فراتر از تمام تفاوتها با یکدیگر متحد شوند.

به پیش بروید و عمل کنید، اما تحت یک شرط اساسی: کلام شما باید مردم را متقاعد کند که بتوانند بین تعهد متقابل و امنیت یک علامت تساوی بگذارند. لازم است که تعهدمتقابل ما بتواند خواسته های دیگران را برآورده کند:

-         تعهد متقابل = امنیت؛
-         تعهد متقابل = کالاهای ارزان؛
-         تعهد متقابل = آزادی؛
-         تعهد متقابل = شرایط جوی مساعد.

مهم نیست که کدام ضرورت بیشتری دارد بلکه عقاید آنها باید باهم یکسان باشد. این اساس تبلیغ، هیجان و نزدیک شدن به مردم است.
بنابراین باید نیازهای محافل مختلفی که می خواهیم به آنها نزدیک شویم را برآورده کنیم. قصد نداریم کالای دیگری به آنها بفروشیم. برعکس، می خواهیم به آنها هدیه ای ارزشمند یا "قطعه هنری" ارزشمندی هدیه کنیم. همانند درمانی معنوی برای کودکان است که باید تنها دهانشان را باز کنیم. این چیزی است که باید حس کنند: نیازی به تلاش نیست بجز پذیرفتن هدیه.


باید کار را با قدم های کوچک شروع کنید: "باهم فیلم یا یک سایت اینترنتی ببینیم یا کتابی بخوانیم."انجام آن باید مانند احساس یک عمل منفعلانه باشد. چیزی همانند فشار دادن یک دکمه، دیگر برای شخص کار سخت و مشکلی است. خودش تمام روز مشغول فشار دادن این دکمه خواهد بود اما وقتی که آنرا به او ارائه کنید، انجام دادن آن حتی برای یکبار، چالشی جدی می شود.
باید طبیعت انسان را در نظر داشته باشیم و از روشهای پیشنهادی برای جذب او استفاده کنیم. فیلم، تئاتر و موسیقی، هرچیزی که بتواند بسته زیبایی برای ارائه پیام باشد، او به تدریج جذب آن خواهد شد. پیام ما باید به نحوی باشد که به آرزوهای انسان  نزدیک باشد.
حرکت مستمر، اصل با ارزشی است که باید در آن استاد شویم.

No comments:

Post a comment