Thursday, 7 June 2012

منابع کبالا


منابع کبالا


book_6دانش کبالا شیوه یگانه و بی همتایی است که در باره من و شما و درباره همه ما سخن می گوید و با هیچ مفهوم تجریدی و نظری سروکار ندارد و فقط همراه با شیوه و روش خلقت ما و چگونگی عملکرد ما در سطوح بالاتر وجود و هستی است.
آثار کبالیستی بسیاری تا کنون در این باره نوشته شده اند و نخستین آنها توسط حضرت ابراهیم در چهار هزار سال پیش نوشته شده که نام آن کتاب "یتصیرا" (کتاب پیدایش و خلقت) است. کتاب مهم دیگری که در قرن دوم قبل از میلاد به رشته تحریر در آمده، کتاب "زوهر مقدس" نام دارد. آری مقدس، کبالیست نامدار قرن شانزدهم، آثارش را تحت تاثیر و در دنبالۀ کتاب زوهر به قلم نگارش در آورد و بالاخره در قرن بیستم نیز شاهد آثار و نوشته های ارزشمند کبالیست نامدار دیگری هستیم که نام جاویدش "یهودا اشلگ"، ملقب به "بعل هسولام" (دارندۀ نردبان) است.
آثار اشلگ برای نسل ما بسیار مناسب هستند. این متون و دیگر منابع کبالیستی، چگونگی ساختار جهانهای ماورایی و بالاتر، چگونگی هبوط و نزول آنها و جهان ما، با هر آنچه که شامل آنهاست تسفیر و توصیف کرده و می آموزاند.
یکی از مهمترین آثار اشلگ، "تلمود عِسِر سفیروت" (آموزش ده سفیروت) نام دارد. این اثر مرجعی معتبر به شمار می آید که بنای نگارش آن بر اساس پرسش و پاسخ است. این سئوال و جواب ها و نیز توضیح مکرر مسائل، بسیار مفید بوده و به مطالعه کمک نموده و فیزیک و ساختمان جهانهای ماورایی و بالاتر و قوانین و نیروهای حاکم بر عالم قلمرو روحانی در آن توصیف شده است.
این موارد و مفاهیم به تدریج به دانشجویان و فراگیران انتقال داده می شوند، زیرا هنگامی که جستجو برای تجربه جهان روحانی صورت می گیرد؛ کم کم خود شخص (دانشجو)، مطابق با قوانین روحانی توصیف شده در متون، وفق می یابد.
دانش کبالا در ارتباط با زندگی مادی و این دنیای فانی نیست. اما با مطالعه این سیستم ما می توانیم دوباره سطح و درجه ای را که پیش از نزول و هبوظ به این جهان دارا بودیم، بدست آوریم. در طی این صعود و عروج، مطالعه کبالا در درون وجود شخص فراگیر، یک سیستم معادل با سیستم روحانی ایجاد می کند.
برای اطمینان از فواید و بهره های روحانی این متون، ما در مرکز بنی باروخ تنها منابع و مراجع معتبری را می آموزیم که به هدف کمک به ارتقاء پیشرفت روحانی  دانشجو و آموزنده، و با تمرکز بر روی این هدف، نوشته شده اند. این منابع عبارتند از:
*کتاب زوهر
*آثار و نوشته های آری مقدس
*آثار و نوشته های ربی یهودا اشلگ (بعل هسولام)
در میان این منابع، بیشتر روی آثار اشلگ متمرکز می شویم، زیرا نوشته ها و آثار او برای نسل ما بسیار مناسب هستند.

No comments:

Post a comment